Ärendehandboken - tingsrätt
   
 
Titel:Ärendehandboken - tingsrätt
Anmärkning:Pärm i A4-format. Senast uppdaterad med ändringsblad i oktober 2002. Ytterligare uppdateringar i tryckt form kommer inte att ges ut.
Utgivningsår:1997
Förlag:Domstolsverket
ISBN:9176101061
Produkttyp:Lösblad
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

SLUT på förlag

 

I denna handbok behandlas flertalet av de allmänna domstolsärenden som kan förekomma vid tingsrätt. Boken består av en allmän del med allmänna ärenderegler och en del där de skilda ärendeslagen tas upp var för sig. Här redovisas bl.a. kontrollistor med olika punkter som bör beaktas under handläggningen samt mallar, exempel och rättsfall. Sedan år 1998 ingår även förmyndarskapsärenden.

Handboken är uppdaterad med ett sista lösbladsutskick från oktober 2002. I och med detta utskick upphör uppdateringen av handboken i tryckt form.
 
  © 2017 Jure AB