SOU 2003:41 Förstärkt granskning av polis och åklagare
   
 
Titel:SOU 2003:41 Förstärkt granskning av polis och åklagare
Utgivningsår:2003
Omfång:256 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219964
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Kommittén om tillsynen över polis och åklagare
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:41
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 210 SEK exkl. moms

 

Kommittén föreslår en tydlig reglering av tillsynen över polisen och åklagarväsendet. Bristerna bör dock åtgärdas inom ramen för nuvarande organisation. Den demokratiska insynen och kontrollen skall garanteras genom länens polisstyrelser och Rikspolisstyrelsens styrelse, som till största delen består av lekmän. De överåklagare som är myndighetschefer skall ha ett tydligt tillsynsansvar. Internutredningarna skall handläggas av särskilt utsedda åklagare och av särskilda utredningsenheter inom polisen. Polisstyrelserna skall utse minst två lekmän att följa verksamheten och beslut i åtalsfrågan skall fattas senast inom sex veckor. Kommittén föreslår dessutom att Justitiekanslern övertar Riksåklagarens ansvar när det gäller beslut om förundersökning, åtal m.m.
 
  © 2017 Jure AB