Ds 2003:26 Mellanstatligt enhetstillstånd
� tillstånd till förenklat tullförfarande baserat på en internationell överenskommelse
   
 
Titel:Ds 2003:26 Mellanstatligt enhetstillstånd � tillstånd till förenklat tullförfarande baserat på en internationell överenskommelse
Utgivningsår:2003
Omfång:155 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218607
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:26
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 140 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ett förenklat tullförfarande för importvaror i form av s.k. lokal klarering - en notering i importörens bokföring. Denna skall följas upp av en kompletterande tulldeklaration inom viss tid. Förfarandet har sin rättsliga grund i artikel 76.1 c i EU:s tullkodex.
 
  © 2017 Jure AB