Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering
   
 
Titel:Prop. 2002/03:74 Hemliga tvångsmedel - offentliga ombud och en mer ändamålsenlig reglering
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:137.
Utgivningsår:2003
Omfång:104 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200203074
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2002/03:74
Ämnesord:Processrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB