Fåmansaktiebolag
� en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl.
   
 
Författare:Tjernberg Mats
Titel:Fåmansaktiebolag � en skatterättslig studie av alternativen särreglering och allmän reglering för beskattning av fåmansaktiebolag och dess ägare m.fl.
Utgivningsår:1999
Omfång:365 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784134
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 971 SEK exkl. moms

 

Sverige är unikt i världen när det gäller omfattningen av särskilda skattemässiga regler inriktade på framför allt fåmansaktiebolag och delägare i dessa. Reglerna styr beskattningen vid olika transaktioner mellan ägaren och företaget samt bestämmer hur utdelning och reavinst avseende aktier i fåmansföretag skall beskattas. Orsaken till reglernas förekomst är avsaknaden av ett reellt tvåpartsförhållande mellan företaget och dess fåtal ägare, vilket anses innebära en risk för att obehöriga skatteförmåner kan skapas.

Behovet och lämpligheten av särskilda stoppregler är omdiskuterat och en statlig utredning har under år 1998 föreslagit ett avskaffande av en stor del av reglerna. En viktig del i denna bok är att undersöka om det är nödvändigt med särskilda skatteregler för fåmansföretag, och i vilken utsträckning allmänna skatteregler för förmånsbeskattning av delägare och anställda kan användas i fråga om fåmansaktiebolag. En jämförelse sker med rättsläget i Danmark, som har ett likartat skattesystem, men i princip saknar särskilda skatteregler för fåmansföretag eller motsvarande. Praxis i båda länderna har undersökts i syfte att utröna vilka principiella förutsättningar som måste vara uppfyllda för att förmånsbeskattning enligt allmänna regler skall aktualiseras.
 
  © 2017 Jure AB