SOU 2003:62 Reklamtid i TV
   
 
Titel:SOU 2003:62 Reklamtid i TV
Anmärkning:Delbetänkande. Se Prop. 2001/02:82, propl 2003/04:66, SOU 2001:84 och Ds 2001:18. Se även SOU 2003:109, SOU 2004:39, SOU 2005:62 och SOU 2006:51.
Utgivningsår:2003
Omfång:66 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821895X
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Radio- och TV-lagsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:62
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 148 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en övre gräns för reklamtid i TV på 12 minuter per timme mellan hela klockslag. Den totala annonsmängden under ett dygn får uppgå till högst tio procent av sändningstiden. Samtidigt föreslås en ny undantagsregel som ska gälla ofrivilliga förskjutningar i programtablåerna, t.ex. för att direktsända sportevenemang och nyhetsinslag drar över den planerade programtiden.
 
  © 2017 Jure AB