SOU 2003:65 Alkoholbranschens idrottssponsring och alkohol vid ungdomsevenemang m.m.
   
 
Titel:SOU 2003:65 Alkoholbranschens idrottssponsring och alkohol vid ungdomsevenemang m.m.
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även prop. 2003/04:161.
Utgivningsår:2003
Omfång:314 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138218984
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om alkoholbranschens idrottssponsring m.m.
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:65
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 220 SEK exkl. moms

 

I detta slutbetänkande föreslås ett begränsat förbud mot alkoholbranschens sponsring av idrott genom särskilda krav på bryggeriernas totala försäljning av lättdrycker i förhållande till öl, starköl och starkcider. Varumärkesreklam för lättrycker som kan förväxlas med alkoholdrycker bör inte få förekomma. Vidare förslås att Konsumentverkets allmänna råd om alkoholreklamförbud på t.ex. allmänna idrottsplatser bör inarbetas i alkohollagen och därmed bli rättsligt bindande.
Alkohollagens serveringsbestämmelser bör vidare tillämpas på festivaler och andra evenemang där ungdomar samlas och där riskerna för bl.a. langning är stora. Slutligen föreslås att alkohollagen ändras så att kommunerna får bestämma hur många restauranger som ska få rätt att servera alkohol efter klockan 01.00.
 
  © 2017 Jure AB