SOU 2003:69 Alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv
   
 
Titel:SOU 2003:69 Alkoholreklam i tryckta skrifter i ett folkhälsoperspektiv
Anmärkning:Slutbetänkande.
Utgivningsår:2003
Omfång:119 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219042
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om alkoholreklam i vissa tryckta skrifter
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:69
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 157 SEK exkl. moms

 

Detta är resultatet av en snabbutredning som tillsattes after att Marknadsdomstolen i början av året fann att det svenska totalförbudet mot alkoholreklam var alltför långtgående i förhållande till främst EU:s regler om fri rörlighet för varor och tjänster. En av slutsatserna är att annonser för alkoholdrycker med mindre än 15 volymprocent alkohol blir tillåtna. Det föreslås bl.a. att varningstexter för alkoholens skadeverkningar ska finnas med i annonserna. I övrigt förslås begränsningar i alkoholreklamen riktad till grupper som har ett särskilt skyddsbehov i dessa sammanhang, främst barn och ungdomar.
 
  © 2017 Jure AB