Samband i socialförsäkringen
� en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen
   
 
Författare:Mannelqvist Ruth
Titel:Samband i socialförsäkringen � en rättsvetenskaplig studie av sambandet mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen
Utgivningsår:2003
Omfång:274 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176785394
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 698 SEK exkl. moms

 

Ökade samband mellan förmåner och avgifter i socialförsäkringen har under det senaste decenniet framhållits som nödvändiga för att förbättra effektiviteten i det sociala trygghetssystemet. Socialförsäkringen har jämförts med privaträttsliga försäkringar och kravet på samband har förutsatt att förmåner och avgifter är jämförbara.

Avhandlingens övergripande syfte är att i ett rättsligt perspektiv problematisera föreställningen om samband. Försäkringens rättsliga principer, den könsneutralt utformade lagstiftningen och olika inkomstbegrepp analyseras. Genom en systematisering av rätten utifrån de normer som karakteriserar socialförsäkringen omstruktureras förmånerna i ett livscykelperspektiv.

Analysen visar att förmånernas omfördelande principer och socialförsäkringens skattemässiga utformning särskiljer socialförsäkringen från andra försäkringar. Sambandet mellan förmåner och avgifter blir därför svagt.
 
  © 2017 Jure AB