SOU 2003:78 Bredbandsnät i hela landet
� Statens infrastruktur som resurs
   
 
Titel:SOU 2003:78 Bredbandsnät i hela landet � Statens infrastruktur som resurs
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2002:55. Se även prop. 2004/05:175.
Utgivningsår:2003
Omfång:248 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219182
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:IT-stomnät till vissa kommuner
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:78
Ämnesord:Övrigt , IT-rätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås att Banverket, Vägverket samt Teracom och Vattenfallsbolagen skall upplåta sina vägbankar, banvallar, master m.m. till operatörer som vill anlägga allmänna kommunikationsnät enligt lagen om elektronisk kommunikation. Banverket och Vägverket skall årligen lämna en samlad rapportering till Näringsdepartementet om förfrågningar från operatörer om att nyttja verkens infrastruktur för att dra fram ledningar eller anlägga radioantenner. Vidare föreslås nya associationsrättsliga regler för Banverket Telenät samt för relationerna mellan Svenska kraftnät och Teracom när det gäller nyttjanderätt till optofiberledningar m.m.
 
  © 2017 Jure AB