Dispens från inkomstskatt
   
 
Författare:Alhager Magnus
Titel:Dispens från inkomstskatt
Anmärkning:
Utgivningsår:1999
Omfång:361 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9176784193
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska fakulteten i Uppsala nr. 74
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 908 SEK exkl. moms

 

I boken analyseras dispensregler vid inkomstbeskattningen. Särskilt undersöks förfaranderegler, lagtolkningsfrågor, rättssäkerhet, effektivitet och dispensreglernas konstruktion och struktur.

Undersökningen omfattar en redogörelse för Riksskatteverkets sekretessbelagda praxis rörande bl.a. pensionsförsäkringsdispenser, strukturdispenser och dispenser rörande ersättningsfonder.

Studien utmynnar i ett förslag om att de allra flesta dispensregler bör tas bort och ersättas av vanliga ordinära regler.
 
  © 2017 Jure AB