Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet - Arbetsinkomst eller kapitalinkomst?
   
 
Författare:Rydin Urban
Titel:Inkomst av näringsfastighet i enskild näringsverksamhet - Arbetsinkomst eller kapitalinkomst?
Utgivningsår:2003
Omfång:433 sid.
Förlag:Juristförlaget i Lund
ISBN:9154425913
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter utgivna vid Juridiska fakulteten i Lund nr. 149
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 316 SEK exkl. moms

 

I samband med 1990 års skattereform förändrades den allmänna inkomstskatten i grunden. Bl.a. infördes skilda skatteskalor för arbetsinkomster och kapitalinkomster. Inkomster som genereras av arbete beskattas progressivt med 45-75 % men avkastning av kapital proportionellt med 30 %. Allokering av inkomst till respektive inkomstkategori har därför stor betydelse i skattesystemet. De flesta företag i Sverige bedrivs som enskild näringsverksamhet och baseras relativt ofta på fastigheter. Kunskapen om beskattningsreglerna för dessa Sveriges minsta företag är trots deras stora betydelse i näringslivet relativt låg. Denna bok skall hjälpa till att bota denna brist. Den behandlar indelningen av fastigheter i privatbostadsfastighet eller näringsfastighet, vidare indelningen i aktiv och passiv näringsverksamhet och slutligen återföring av vissa avdrag vid avyttring av fastigheter. De många därmed sammanhängande frågorna har alla sin grund i den numera tudelade inkomstbeskattningen.

Undersökningen påvisar vissa brister i dagens lagstiftning. Till exempel utgör passiv näringsverksamhet i huvudsak en kapitalinkomst som beskattas som arbetsinkomst. Vidare bygger återföringsreglerna på grundtanken att de löpande avdragen är felaktiga. En av slutsatserna i avhandlingen är att denna grundtanke är felaktig och att mycket därför talar för att justeringar i stället bör ske vid vinstberäkningen.
 
  © 2017 Jure AB