Are the rules of the posted workers directive 96/71/EC internationally mandatory?
� A study of the posted workers directive 96/71/EC in the light of private international law
   
 
Författare:Norup Würthner Annette
Titel:Are the rules of the posted workers directive 96/71/EC internationally mandatory? � A study of the posted workers directive 96/71/EC in the light of private international law
Utgivningsår:2003
Omfång:71 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9172231238
Typ av verk:Examensarbete
Serie:Skrifter utgivna av Institutet för Europeisk rätt vid Stockholms universitet nr. 52
Ämnesord:EU-rätt , Arbetsrätt

Pris: 147 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB