Ds 2003:46 Var - dags - inflytande
� i förskola, skola och vuxenutbildning
   
 
Titel:Ds 2003:46 Var - dags - inflytande � i förskola, skola och vuxenutbildning
Anmärkning:Se även SOU 2002:121.
Utgivningsår:2003
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138219344
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:46
Ämnesord:Övrigt

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

I promemorian redovisas ett antal förslag för att stärka elevers och föräldrars inflytande över såväl det egna lärandet som på grupp- respektive skolnivå. Här pekas på rektors ansvar och föreslås även ändringar i kursplanerna. Dessutom föreslås organisatoriska åtgärder i form av inflytanderåd och att försöket med lokala styrelser permanentas.
 
  © 2017 Jure AB