Inkomstskattelagen
� en presentation med nyckel
   
 
Författare:Andersson Mari , Saldén Enérus Anita
Titel:Inkomstskattelagen � en presentation med nyckel
Anmärkning:
Utgivningsår:2000
Omfång:260 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139006360
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 267 SEK exkl. moms

 

Detta är en kortfattad presentation av den nya inkomstskattelagen, som börjar tillämpas fullt ut vid 2002 års taxering. Här finns svar på vad som finns i lagen, hur den är indelad och uppbyggd, i vilken utsträckning det har gjorts materiella ändringar samt hur uttryckssätten och terminologin har ändrats. Innehåller också råd om hur lagen bör läsas och förstås. Avslutas med ett register, en s.k. nyckel, som anger varifrån paragraferna hämtats.
 
  © 2017 Jure AB