Skattebetalningslagen
   
 
Författare:Nylund Susanne , Valinder Dag
Titel:Skattebetalningslagen
Anmärkning:1 volym.

Vid köp av ett lösbladssystem tecknas samtidigt en STÅENDE ORDER på den kommande utgivningen av supplement.
En STÅENDE ORDER gäller till dess att kunden säger upp den. Returrätt gäller ej för supplement.
Utgivningsår:2012
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139003523
Produkttyp:Lösblad
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts laghandböcker
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 1541 SEK exkl. moms

 

Skattebetalningslagen kommenteras utförligt och paragrafvis. Vidare redovisas förarbeten och rättspraxis blandat med författarnas egna analyser och kommentarer.
 
  © 2017 Jure AB