SOU 2003:106 Försäkringskassan
� Den nya myndigheten
   
 
Titel:SOU 2003:106 Försäkringskassan � Den nya myndigheten
Anmärkning:Slutbetänkande. Se delbetänkande SOU 2003:63. Se prop. 2003/04:69 och prop. 2003/04:152.
Utgivningsår:2003
Omfång:244 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220229
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen angående socialförsäkringsadministrationen (ANSA)
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:106
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 199 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås en principiell utformning av den nya myndigheten Försäkringskassan, med delegering av ansvar och decentralisering av uppgifter. Förslag ges också till hur den nya myndigheten skall samverka på ett bättre sätt med bl.a. Premiepensionsmyndigheten när det gäller information till allmänheten om pensioner och Arbetsmarknadsverket när det gäller rehabilitering.
 
  © 2017 Jure AB