SOU 2003:99 Ny sekretesslag - Del 2
   
 
Titel:SOU 2003:99 Ny sekretesslag - Del 2
Anmärkning:Huvudbetänkande (del 2 av 2). Se även SOU 2002:97, SOU 2001:9, Ds 1999:7 och prop. 2005/06:161.
Utgivningsår:2003
Omfång:303 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220083
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Offentlighets- och sekretesskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:99
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 330 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB