Ds 2003:57 Transplantationer räddar liv
   
 
Titel:Ds 2003:57 Transplantationer räddar liv
Anmärkning:Se prop. 2003/04:179.
Utgivningsår:2003
Omfång:115 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220296
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 132 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås åtgärder för att öka tillgången på organ och vävnader för donation eller transplantation. Här pekas bl.a. på möjligheterna att för in donationsuppgifter på EU:s planerade nationella ID-kort och sjukförsäkringskort. För att samordna åtgärderna föreslås en ny nämnd under Socialstyrelsen - Nationellt råd för organdonation och transplantation.
 
  © 2017 Jure AB