SOU 2003:104 Järnväg för resenärer och gods
   
 
Titel:SOU 2003:104 Järnväg för resenärer och gods
Anmärkning:Huvudbetänkande. Se även bilagedel till betänkandet samt SOU 2002:48, prop. 2003/04:123 och SOU 2004:92.
Utgivningsår:2003
Omfång:396 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220164
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Järnvägsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:104
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 251 SEK exkl. moms

 

I huvudbetänkandet föreslås att SJ:s och länstrafikhuvudmännens monopol på tågresor slopas. Rikstrafiken bör ansvara för att informationssystem och att biljettservice utvecklas i ett Hela resan-perspektiv. Dessutom bör resenärerna ges ökat inflytande, bättre service och bättre resevillkor när de väljer att åka tåg. Det skall bl.a. ske genom en särskild resevillkorslag. När det gäller godstrafiken föreslås att TGOJ Trafik AB bryts ut från Green Cargo-koncernen och att båda företagen tills vidare ägs av staten. Risken är annars stor att någon av de stora statliga järnvägsförvaltningarna i Europa genom dotterbolag tar över huvudparten av de svenska järnvägstransporterna.
 
  © 2017 Jure AB