SOU 2003:104 Järnväg för resenärer och gods - Bilagor
� Underlagsrapporter
   
 
Titel:SOU 2003:104 Järnväg för resenärer och gods - Bilagor � Underlagsrapporter
Anmärkning:Bilagedel till huvudbetänkandet. Se även SOU 2002:48.
Utgivningsår:2003
Omfång:638 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220172
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Järnvägsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2003:104
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 338 SEK exkl. moms

 

Bilagedelen innehåller följande underlagsrapporter:
– Lönsam persontrafik på järnväg av Statens institut för kommunikationsanalys, SIKA
– Framtida järnvägstrafik av Järnvägsgruppen, KTH
– Förvaltning av järnvägens fastigheter av Järnvägsutredningen
– En reformerad tidtabelläggning av Jan-Eric Nilsson, TEK/VTI
– Samhällsekonomiska bedömningar för prioriteringar mellan tåg i kapacitetstilldelningsprocessen av Maria Lindström
 
  © 2017 Jure AB