Ds 2003:52 Skärpta regler mot penningtvätt
   
 
Titel:Ds 2003:52 Skärpta regler mot penningtvätt
Anmärkning:Se prop. 2003/04:156.
Utgivningsår:2003
Omfång:79 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220156
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2003:52
Ämnesord:Straffrätt , Skatterätt

Pris: 158 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att fler branscher och yrkeskategorier skall bli skyldiga att kontrollera identiteten hos sina affärsrelationer och rapportera misstänkta fall av penningtvätt. Det gäller t.ex. fristående jurister, revisorer, skatterådgivare, fastighetsmäklare, kasinon och personer som handlar med varor av högt värde. Vissa undantag från rapporteringsskyldigheten skall gälla i t.ex. rättsliga sammanhang.
 
  © 2017 Jure AB