Stämpelskattelagen
� En kommentar
   
 
Författare:Kågerman Pontus
Titel:Stämpelskattelagen � En kommentar
Utgivningsår:2004
Omfång:207 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9139009971
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Lagkommentar
Serie:Norstedts Gula Bibliotek
Ämnesord:Skatterätt , Fastighetsrätt

SLUT på förlag

 

Lagen om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter kommenteras här på traditionellt sätt paragraf för paragraf med hänvisningar till rättsfall och förarbeten. Författarna har genom många prakiska exempel vinnlagt sig om att kommentaren skall ge praktisk ledning i de ofta komplicerade fastighetstransaktioner där stämpelskattekonsekvenserna kan vara svåra att överblicka.
 
  © 2017 Jure AB