SOU 2004:1 Ett nationellt program om personsäkerhet
   
 
Titel:SOU 2004:1 Ett nationellt program om personsäkerhet
Anmärkning:Slutbetänkande. Se även SOU 2002:71, prop. 2002/03:70 och prop. 2005/06:138.
Utgivningsår:2004
Omfång:246 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220571
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Personsäkerhetsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:1
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I slutbetänkandet föreslås ett nationellt program om personsäkerhet till skydd för bevispersoner (vittnen, målsägande och tilltalade) och deras anhöriga, samt för anställda inom rättsväsendet och deras närstående. Polisen skall ha huvudansvaret för programmet med stöd av kriminalvården när det gäller intagna. Programmet kan omfatta t.ex. skyddat boende, myndighetskontakter och ekonomisk ersättning. Vidare föreslås särskilda forumregler för att säkra sekretessen för personer med skyddad identitet.
 
  © 2017 Jure AB