SOU 2004:15 Tolkförmedling
� kvalitet, registrering, tillsyn
   
 
Titel:SOU 2004:15 Tolkförmedling � kvalitet, registrering, tillsyn
Utgivningsår:2004
Omfång:235 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220849
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Tolkförmedlingsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:15
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 230 SEK exkl. moms

 

I betänkandet konstateras att det i dag inte finns någon registrering av eller tillsyn över tolkförmedlingar - bara när det gäller enskilda tolkar. Samtidigt kan tolkens agerande få allvarliga konsekvenser för den enskilde och för de samhällsorganisationer som anlitar tolken.

Här föreslås:
– obligatorisk registering av och statlig tillsyn över tolkförmedlingar (med undantag för vissa kommunala förmedlingar)
– utveckling av god tolkförmedlingssed genom tillsynsmyndighetens försorg
– nya regler om kompetens och redovisning för kommunala tolkförmedlingar
– utbildning av upphandlare
– översyn av tolkarnas arbetsmarknadsvillkor
 
  © 2017 Jure AB