Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare
   
 
Titel:Ds 2004:6 Sprutbytesverksamhet för injektionsmissbrukare
Anmärkning:Se även SOU 2004:13 och prop. 2005/06:60.
Utgivningsår:2004
Omfång:59 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220881
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:6
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 100 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att landstingen får göra försök med sprututbytesverksamhet efter tillstånd från Socialstyrelsen om vissa villkor är uppfyllda. Villkoren rör bl.a. samverkan med kommunerna, patienternas ålder och att begagnade sprutor skall återlämnas.
 
  © 2017 Jure AB