SOU 2004:16 Digital Radio
   
 
Titel:SOU 2004:16 Digital Radio
Anmärkning:Slutbetänkande. Se delbetänkande SOU 2002:38 samt regeringens skrivelse 2005/06:66.
Utgivningsår:2004
Omfång:386 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138220857
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Digitalradioutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:16
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 280 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en fortsatt satsning på en marksänd digitalradio (DAB), som i framtiden skall ersätta de analoga FM-sändningarna. Eftersom det i dagsläget råder stor osäkerhet när det gäller standarder m.m. föreslås en etappvis utbyggnad med början i Stockholm, Göteborg, Malmö och Luleå. Regeringen skall kunna ge tillstånd till både public service-företagen och till privata aktörer. Tillstånden kan förenas med vissa lättnader i koncessionsavgifterna för analoga sändningar.
 
  © 2017 Jure AB