Smittskyddsboken
   
 
Författare:Ekdahl Karl , Giesecke Johan
Titel:Smittskyddsboken
Utgivningsår:2003
Omfång:496 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9144041977
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 474 SEK exkl. moms

 

De senaste 10 åren har medfört stora förändringar av betydelse för svenskt smittskydd. Genom ökat resande och invandring har vårt infektionspanorama blivit mer internationellt. Tidigare okända smittsamma sjukdomar (senast SARS) har identifierats samtidigt som polio officiellt förklarats utrotad i Europa. En ökande andel av bakterier och virus har blivit resistenta mot antibiotika men andelen barn som vaccineras mot framför allt mässling har börjat sjunka ned mot kritiska nivåer. Samtidigt har den avsiktliga spridningen av antrax i USA blixtbelyst samhällets sårbarhet och de möjliga konsekvenserna av bioterrorism. Medlemskapet i EU har också inneburit förändringar av hur övervakning av smittsamma sjukdomar sköts i Sverige.

De ökade krav som dessa förändringar ställer på alla de personer som på ett eller annat sätt arbetar med smittskyddsfrågor har satt behovet av utbildning i fokus. Smittskyddsboken skall ge en samlad översikt över alla de aktörer och insatser som tillsammans gör att det svenska smittskyddet står sig så väl i alla internationella jämförelser. Tanken är också att boken skall vara tillräckligt detaljerad för att kunna fungera som en praktisk handbok för flertalet av de smittskyddsspörsmål som kan dyka upp. I stället för ingående sjukdomsbeskrivningar har vi i ett appendix listat alla de viktigaste smittsamma sjukdomarna, även här med fokus på smittvägar, inkubationstider och möjliga smittskyddsåtgärder.
 
  © 2017 Jure AB