Prop. 2003/04:80 Moderniserad konkurrensövervakning
   
 
Titel:Prop. 2003/04:80 Moderniserad konkurrensövervakning
Anmärkning:Se SOU 2004:10 och SOU 2003:73. Se även SOU 2004:131 och prop. 2004/05:117.
Utgivningsår:2004
Omfång:225 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304080
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:80
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 123 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB