Prop. 2003/04:108 Inteckning i utländsk valuta
   
 
Titel:Prop. 2003/04:108 Inteckning i utländsk valuta
Anmärkning:SOU 2001:83.
Utgivningsår:2004
Omfång:59 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304108
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:108
Ämnesord:Krediträtt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB