Ds 2004:13 Formerna för den framtida läkemedelsreklamen
   
 
Titel:Ds 2004:13 Formerna för den framtida läkemedelsreklamen
Anmärkning:Direktiv 2001/83/EG. Se även Ds 2004:48.
Utgivningsår:2004
Omfång:228 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913822111X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:13
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

I enlighet med EU:s direktiv 2001/83/EG om gemenskapsregler för humanläkemedel föreslås ett förbud mot marknadsföring av dels receptbelagda läkemedel, dels icke godkända läkemedel. Undantag görs för kampanjer för vaccinationer mot infektionssjukdomar. Dessutom föreslås att Läkemedelsverket skall ha tillsyn över även läkemedelsreklamen och marknadsföringen av läkemedel i övrigt.
 
  © 2017 Jure AB