Prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
   
 
Titel:Prop. 2003/04:136 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät
Anmärkning:Se SOU 2004:7 och SOU 2002:83.
Utgivningsår:2004
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304136
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2003/04:136
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

Detta är ett förslag om lagstadgad ledningsrätt inte bara för ledningar utan också för andra anordningar som ingår i elektroniska kommunikationsnät, exempelvis master och antenner. Ledningsrättshavaren skall dessutom ha rätt att låta någon annan installera och använda ytterligare ledning. Syftet är att göra det möjligt för flera operatörer att samutnyttja master och andra kommunikationsanordningar.
 
  © 2017 Jure AB