Personvern i informasjonssamfunnet
� en innføring i vern av personopplysninger
   
 
Författare:Schartum Dag Wiese , Bygrave Lee A.
Titel:Personvern i informasjonssamfunnet � en innføring i vern av personopplysninger
Utgivningsår:2004
Omfång:286 sid.
Förlag:Fagbokforlaget
ISBN:8245001201
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 529 SEK exkl. moms

 

Personvern er blant de temaer som ofte går igjen i diskusjonen av informasjonssamfunnets mer problematiske sider. Boken belyser personvernet fra flere synsvinkler:
- begrunnelsen for og tenkningen bak kravet om personvern,
- redegjørelse for internasjonal regulering av personvernet,
- inngående gjennomgang av personopplysningsloven,
- gjennomgang av de mest sentrale bestemmelsene vedrørende folkeregistrering, behandling av helseopplysninger og politiets behandling av personopplysninger,
- en rekke spredte lovbestemmelser som beskytter privatliv, f.eks. regler om taushetsplikt og forbud mot brevbrudd og avlytting.
 
  © 2017 Jure AB