SOU 2004:61 En översyn av Brottsoffermyndigheten
   
 
Titel:SOU 2004:61 En översyn av Brottsoffermyndigheten
Utgivningsår:2004
Omfång:177 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221535
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om Brottsoffermyndigheten
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2004:61
Ämnesord:Offentlig rätt , Kriminologi

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås ett större ansvar för Brottsoffermyndigheten och ett tydligare mandat när det gäller samordningen av brottsofferfrågornas hantering i samhället. Detta innebär bl.a. att utredningen motsätter sig förslaget om en särskild brottsofferombudsman och en särskild nationell samordnare mot våld i nära relationer; jfr Personsäkerhetsutredningens betänkande SOU 2002:71.
Vidare föreslås en bättre kontroll över användningen brottsofferfondens medel.
 
  © 2017 Jure AB