Regeringens skrivelse 2003/04:168 Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2003/04:168 Den fortsatta utvecklingen av rättsinformationssystemet
Utgivningsår:2004
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200304168
Serie:Propositioner nr. 2003/04:168
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 29 SEK exkl. moms

 

 
  © 2017 Jure AB