Ds 2000:6 Undantag från turordningen
   
 
Titel:Ds 2000:6 Undantag från turordningen
Anmärkning:Se prop. 1999/2000:144.
Utgivningsår:2000
Omfång:35 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211319
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:6
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 60 SEK exkl. moms

 

I betänkandet föreslås en ny utformning av turordningsreglerna enligt 22 § anställningsskyddslagen. I förslaget tas hänsyn till både behovet av enkla regler för företagen och till en bibehållen god anställningstrygghet.
 
  © 2017 Jure AB