Ds 2000:5 Omskärelse av pojkar
   
 
Titel:Ds 2000:5 Omskärelse av pojkar
Anmärkning:Se prop. 2000/01:81.
Utgivningsår:2000
Omfång:81 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211289
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:5
Ämnesord:Övrigt

Pris: 107 SEK exkl. moms

 

Mot bakgrund av FN:s barnkonvention föreslås en lag om omskärelse av pojkar. Den nya lagen anger förutsättningarna för att en pojke skall få omskäras samt hur och vem som får utföra ingreppet. Socialstyrelsen blir tillståndsgivare och tillsynsmyndighet.
 
  © 2017 Jure AB