Ds 2000:8 Remissammanställning. En översyn av jämställdhetslagen (SOU 1999:91)
   
 
Titel:Ds 2000:8 Remissammanställning. En översyn av jämställdhetslagen (SOU 1999:91)
Anmärkning:Se prop. 1999/2000:143.
Utgivningsår:2000
Omfång:175 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211327
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:8
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 128 SEK exkl. moms

 

Detta är en sammanställning av remissyttranden över betänkandet SOU 1999:91. Det följer i huvudsak kapitelindelningen i betänkandet.
 
  © 2017 Jure AB