Ds 2000:9 Förtidspensionssystemet
� Skattereglernas effekt på kompensationsnivåerna
   
 
Titel:Ds 2000:9 Förtidspensionssystemet � Skattereglernas effekt på kompensationsnivåerna
Anmärkning:Se Ds 2000:39, Ds 2000:40, prop. 2000/01:16 och prop. 2000/01:96.
Utgivningsår:2000
Omfång:56 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211328
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:9
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 90 SEK exkl. moms

 

I samband med genomförandet av det reformerade ålderspensionssystemet är avsikten att avskaffa det särskilda grundavdraget (SGA) vid inkomstbeskattningen och ersätta detta med en höjd bruttonivå på pensionen. Här redovisas en del av den kartläggning som genomförts för att belysa effekterna på nettoinkomsten för förtidspensionärerna.
 
  © 2017 Jure AB