A Handbook of EU VAT Legislation
   
 
Författare:de la Feria Rita
Titel:A Handbook of EU VAT Legislation
Anmärkning:3 volymer.
Utgivningsår:2004
Förlag:Kluwer
ISBN:9041122427
Produkttyp:Lösblad
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 5464 SEK exkl. moms

 

Denna handbok innehåller all EU:s lagstiftning rörande mervärdesskatt med kommentarer. Dessutom finns i bilagor register över all relevant lagstiftning, EU-domstolens rättsfall, medlemsländernas momssatser, momstermer på samtliga EU-språk m.m.

Table of Contents: Introduction. Part I. EU Common System of VAT Basis of Assessment. A. Legislation in force. B. Legislation no longer in force. C. Legislation in preparation. Part II. VAT Refund System for Taxable Persons not Established in the Territory of the Country. A. Legislation in force. B. Legislation in preparation. C. Legislation in preparation. Part III. Statistical System for Statistics on Trade of Goods between Member States Intrastat. A. Legislation in force. B. Legislation no longer in force. C. Legislation in preparation. Part IV. Administrative Cooperation and Mutual Assistance (including VIES and FISCALIS). A. Legislation in force. B. Legislation no longer in force. C. Legislation in preparation. Part V. Tables. A. Legislation Index. B. EU VAT Cases Tables. C. VAT Rates Tables. D. Translation Table. E. Web-Sites Index.
 
  © 2017 Jure AB