Ds 2004:35 Genetiska fingeravtryck
   
 
Titel:Ds 2004:35 Genetiska fingeravtryck
Anmärkning:Se prop. 2005/06:29.
Utgivningsår:2004
Omfång:143 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221810
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:35
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 150 SEK exkl. moms

 

I promemorian ges förslag om att tagande av DNA-prov inte längre skall omfattas av begreppet kroppsbesiktning. Detta får till följd att förutsättningarna för tagande av DNA-prov blir desamma som för tagande av fingeravtryck.
 
  © 2017 Jure AB