Ds 2004:32 Förstärkt kontroll av vapen m.m.
   
 
Titel:Ds 2004:32 Förstärkt kontroll av vapen m.m.
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:113.
Utgivningsår:2004
Omfång:177 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221756
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 170 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändringar som i första hand syftar till att förhindra att vapen hamnar på den illegala marknaden, men också till att motverka missbruk, olyckshändelser och brottslig verksamhet med hjälp av legala vapen.
 
  © 2017 Jure AB