Ds 2004:34 Strukturella brister inom polisen
   
 
Titel:Ds 2004:34 Strukturella brister inom polisen
Anmärkning:Se även prop. 2005/06:11.
Utgivningsår:2004
Omfång:139 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138221802
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2004:34
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 158 SEK exkl. moms

 

I promemorian ges bl.a. förslag om följande:
– Rikspolisstyrelsen bör ta ett större ansvar för grundutbildningen av poliser samt för vidareutbildningen av poliser och polischefer.
– Regeringen bör överväga att åter införa en för hela det svenska polisväsendet enhetlig och grundläggande polischefsutbildning.
 
  © 2017 Jure AB