Ds 2000:23 Med många mått mätt
� ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige
   
 
Titel:Ds 2000:23 Med många mått mätt � ESO-rapport om internationell benchmarking av Sverige
Utgivningsår:2000
Omfång:226 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211785
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:23
Ämnesord:Övrigt

Pris: 172 SEK exkl. moms

 

Sverige ligger bra till - men inte på utbildningsområdet. Detta är en svensk motsvarighet till de benchmarking-rapporter som publicerats i bl.a. Danmark åren 1997 och 1999. Den täcker tolv olika samhällssektorer: makroekonomiska frågor, arbetsmarknaden, näringslivet, utrikeshandeln och investeringarna, skatterna, utbildningen och forskningen, IT-sektorn, infrastrukturen, hälso- och sjukvården, socialförsäkringarna och fördelningspolitiken samt miljö- och energifrågorna. Den svenska positionen har rangordnats i förhållande till läget i Danmark, Nederländerna, Tyskland, Frankrike, Storbritannien, USA och Japan.
 
  © 2017 Jure AB