Ds 2000:25 Kvalitetssäkring och examenstillstånd i högskolan
   
 
Titel:Ds 2000:25 Kvalitetssäkring och examenstillstånd i högskolan
Utgivningsår:2000
Omfång:29 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211955
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:25
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 55 SEK exkl. moms

 

Detta är en uppföljning av prop. 1999/2000:28 med förslag till uttrycklig reglering av förutsättningarna för examenstillstånd i högskolan och för återkallelse av högskolans tillstånd till utbildning. Här behandlas också villkoren för att få anordna forskarutbildning. Dessa förslag kommer att ligga till grund för regeringens förslag i frågan under hösten 2000.
 
  © 2017 Jure AB