Ds 2000:21 Kroppen eller knoppen
� ESO-rapport om idrottsgymnasierna
   
 
Titel:Ds 2000:21 Kroppen eller knoppen � ESO-rapport om idrottsgymnasierna
Utgivningsår:2000
Omfång:114 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211726
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:21
Ämnesord:Övrigt

Pris: 114 SEK exkl. moms

 

I promemorian jämförs de långsiktiga effekterna av valet av idrottsgymnasium och av ämnet specialidrott i gymnasieskolan. En viktig slutsats är att satsningen på idrotten och studierna fungerar väl tillsammans. Rapporten tar också upp de senaste årens politiska signaler om att det är ett riksintresse att Sverige finns med på den internationella idrottsarenan.
 
  © 2017 Jure AB