Ds 2000:17 En ny FoB-lag
� Rapport från Statistikregelgruppen
   
 
Titel:Ds 2000:17 En ny FoB-lag � Rapport från Statistikregelgruppen
Anmärkning:Se prop. 2000/01:27 och prop. 2004/05:171.
Utgivningsår:2000
Omfång:138 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211629
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:17
Ämnesord:Övrigt

Pris: 127 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås en generell FoB-lag som innebär att folk- och bostadsräkningen blir registerbaserad och genomförs högst vart femte år. I flerbostadshus skall varje lägenhet förses med ett unikt nummer som registreras i ett lägenhetsregister. Den nya FoB-lagen innehåller också bestämmelser som skall trygga den personliga integriteten. Första gången en folk-och bostadsräkning sker enligt de nya bestämmelserna beräknas bli år 2005.
 
  © 2017 Jure AB