Ds 2000:22 Kortare arbetstid - för och emot
   
 
Titel:Ds 2000:22 Kortare arbetstid - för och emot
Anmärkning:Se prop. 2000/01:44.
Utgivningsår:2000
Omfång:118 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211769
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:22
Ämnesord:Arbetsrätt

Pris: 114 SEK exkl. moms

 

Ur Näringsdepartementets pressmeddelande: "Värdet av en arbetstidsförkortning måste alltid vägas mot behovet av andra reformer och hänsyn måste tas till kostnaderna. Det är inget nytt. Det som är nytt i denna rapport är den viktiga diskussionen om de långsiktiga konsekvenserna av en arbetstidsförkortning för den offentliga verksamheten."
 
  © 2017 Jure AB