Ds 2000:11 Enklare regler för kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd
� Internationell verksamhet och kommunal kompetens
   
 
Titel:Ds 2000:11 Enklare regler för kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd � Internationell verksamhet och kommunal kompetens
Anmärkning:Se prop. 2000/01:42.
Utgivningsår:2000
Omfång:102 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9138211432
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:11
Ämnesord:Övrigt

Pris: 114 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller ett förslag som visar hur en ny förenklad lagstiftning om kommunal tjänsteexport och kommunalt internationellt bistånd skulle kunna vara utformad.
 
  © 2017 Jure AB