Ds 2000:18 Väneruppdraget
� Förslag för utveckling av Vänersjöfarten
   
 
Titel:Ds 2000:18 Väneruppdraget � Förslag för utveckling av Vänersjöfarten
Anmärkning:Se även SOU 1996:183.
Utgivningsår:2000
Omfång:82 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:913821167X
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2000:18
Ämnesord:Övrigt

Pris: 95 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås att lotsavgifterna i Vänern sänks med 50 procent av regionalpolitiska skäl. Det innebär en kostnadssänkning för sjöfarten på ca sex miljoner kronor. Ett annat förslag är att regeringen avsätter fem miljoner kronor av regionalpolitiska medel till Vänerrådet för utvecklingsprojekt. Detta under förutsättning att Länsstyrelsen i Värmland och Västra Götalandsregionen avsätter samma belopp.
 
  © 2017 Jure AB